Betingelser

Nedenstående Handel- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra holmskitchen.dk. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og holmskitchen.

Dokumentation og vejledning
Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra holmskitchen. Ønsker køber yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne blot af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra holmskitchen anses for sket, når køber har fået varen udleveret. Alle bestillinger sendes med Post/GLS, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og holmskitchen.
Dette betyder at varerne sendes indenfor 48 timer efter modtaget ordre. Levering på købers adresse, vil derfor normalt ske indenfor 3 dage. Oplyste leveringstidspunkt er dog kun vejledende og kan således fraviges.

Risikoen for varerne
Risikoen for varer bestilt i holmskitchen overgår til køber når fortrydelsesretten efter 14 dage fra levering er udløbet. Er varen blevet beskadiget eller forringet efter levering, bevarer køber dog sin fortrydelsesret, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra købers side.
Husk at gemme original emballagen, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.

Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra holmskitchen, skal påberåbes inden 2 måneder efter, at køber har opdaget fejlen eller manglen. Det er købers pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Dersom køber opdager en fejl, skal køber rette henvendelse til holmskitchen. Køber kan som udgangspunkt kun klage over fejl og mangler, der viser sig indenfor 2 år efter varen er blevet leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er købers klage-/reklamationsmulighed afgrænset til den holdbarhedsperiode, holmskitchen har stillet køber i udsigt. Køber kan som forbruger vælge om varen skal repareres eller byttes. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for holmskitchen.

Fortrydelsesret
holmskitchen yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag varen leveres. Fortryder du købet, skal holmskitchen underrettes herom senest 14 dage levering af varen. Køber har pligt til at returnere varen i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget, dette er også gældende for den emballage og infoskilte der er på varen. Køber skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen. Køber kan fortryde et køb ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet, eller ved at returnere varen på holmskitchens angivne adresse.

Udøvelse af fortrydelsesretten
For at udøve fortrydelsesretten skal køber meddele holmskitchen sin beslutning om at fortryde ordren i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Køber har også mulighed for at udfylde og indsende en fortrydelsesformularen eller en hvilken som helst anden utvetydig meddelelse på holmskitchens hjemmeside. Hvis køber anvender denne mulighed, kvitterer holmskitchen omgående på et varigt medium (f.eks. pr. e-mail) for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis køber sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse
Hvis køber udøver sin fortrydelsesret inden udløbet af fristen herfor, refunderer holmskitchen alle betalinger modtaget fra køber, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af købers eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som holmskitchen tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor holmskitchen har modtaget meddelelse om købers beslutning om at fortryde ordren. Plus Porte gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som køber benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre køber udtrykkeligt har indvilget i anden betalingsform. Under alle omstændigheder pålægges køber ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

holmskitchen kan og vil dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil holmskitchen har modtaget varen retur, eller køber har fremlagt dokumentation for at have returneret varen, alt efter hvad der er tidligst.

Køber returnerer varerne eller afleverer dem til den holmskitchen, der fremgår af ordrebekræftelsen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor køber har informeret holmskitchen om udøvelsen af fortrydelsesretten. Fristen er overholdt, hvis køber har afsendt varerne inden udløbet af de 14 dage.

Køber skal selv betale omkostningerne til at returnere varen. For varer der kan sendes retur med Post Danmark (op til 20kg) vil omkostningerne normalt følge Post Danmarks til enhver tid gældende priser. For varer der returneres med fragtmand/lastbil er returomkostningerne mindst kr. 500,- og normalt ca. kr. 500,- til 1.500,- afhængig af, hvor varen skal afhentes i Danmark, varens vægt, omfang, mængde og karakter. De faktiske omkostninger til returfragt kan variere fra dette.

Der gælder ingen fortrydelsesret for tjenesteydelser og for varer, der er fremstillet efter købers specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

Oplysningspligt
Aftaler (købsordrer) kan indgås på dansk eller engelsk og opbevares af virksomheden i 5 år, i henhold til bogføringsloven. Det er ikke muligt at tilgå kontrakten efterfølgende via vores website. Hvis der ønskes, at få tilsendt et nyt eksemplar af kontrakten pr. e-mail, så send en e-mail til: kontakt@cluas-holm.dk

Pris og betaling
I holmskitchen har køber mulighed for at betale med Dankort samt internationale kreditkort, samt mobilepay. Alle priser i holmskitchen – på web-adressen holmskitchen.dk er inkl. moms, men ekskl. porto/fragt. Fragt udgør fra DKK 39. Ved ordrer over DKK 599, ekspederes ordren gratis.
Gældende til Grønland og Færøerne: Betaling finder sted ud fra Post Danmark “Carry On”(Fly) gældende rater.

Tvister
Enhver tvist mellem vort firma og kunden skal afgøres efter dansk ret med Aalborg Byret/Vestre Landsret som værneting, hvad enten sagen anlægges af kunden eller af vort firma.
Kontakt
Claus Holm
Skovvang 23
5700 Svendborg
kontakt@claus-holm.dkCVR nr.: 29771227